Kom wandelen in Weststellingwerf, de volgende editie is in 2019!

Kuiertocht 2013

De zesde editie van de Pieter Stuyvesant Kuiertocht zit er weer op. Zo’n 3200 wandelaars beleefden zaterdag 1 juni een heerlijke wandeldag. Mede dankzij de inzet van ruim 100 vrijwilligers kijkt de organisatie van de PSK terug op een geslaagd evenement.

Een frisse wind maakte het de ruim honderd vrijwilligers niet altijd even gemakkelijk, maar de wandelaars van de Pieter Stuyvesant Kuiertocht klaagden zaterdag niet. Zij vonden het in meerderheid heerlijk wandelweer. Zo’n 3200 wandelaars gingen vanaf het terrein van Rensport Noordwolde van start voor de zesde editie van het Weststellingwerfse wandelevenement.

Scheidend voorzitter Marten Pelleboer ‘schoot’ verkleed als Pieter Stuyvesant alle wandelaars weg. Zijn opvolger, Wim Plekkenpol, was gedurende de dag spreekstalmeester op het evenement.

42 km vertrektFoto: Jelleke Bouma

Onder de klanken van draaiorgel De Grote Dorus vertrokken de lopers in verschillende groepen voor de wandeltocht. Om 8.00 uur beten de deelnemers aan de 42,195 meter het spits af. Deze marathonafstand stond voor het eerst op het programma en bleek met bijna 400 deelnemers goed in de smaak te vallen. De meeste wandelaars kozen echter voor de route van ruim 20 kilometer, op de voet gevolgd door de 32 kilometer lange tocht.

Via Noordwolde-Zuid, Oosterstreek en Boijl liepen de wandelaars door Zandhuizen en het Rode Dorp, waar de korte route afboog terug naar Noordwolde. De 32 kilometer ging door tot De Hoeve om via Vinkega terug naar het Rensportterrein te gaan, terwijl de deelnemers aan de marathonafstond nog een lusje via Steggerda maakten.OldeberkoperwegFoto: Jelleke Bouma

Inwoners van dorpen langs de route hadden veel moeite genomen om de wandelaars vertier te bieden. Zo werd bij de stempelpost in het dorpshuis in Boijl door velen genoten van een warme kop koffie met een stukje ‘lopersgebak’, terwijl op de achtergrond een muzikale groep bestaande uit Boijligers voor een gezellige sfeer zorgde.

Bij de pizzeria in Zandhuizen brachten de Stuyvesant Sailors de sfeer er goed in. Het shantykoor uit Wolvega liet menig wandelaar gezellig inhaken en meedeinen en -zingen met bekende zeemansliederen. Door het ontbreken van het zonnetje, werd door de meeste wandelaars op de verschillende rustposten niet te lang stilgezeten. Om de warmte in de benen te houden, kozen velen ervoor de pas erin te houden.

Boijl ZandhuizenFoto: Jelleke Bouma

De Pieter Stuyvesant Kuiertocht staat bekend om de gezellige sfeer, die ook dit jaar werd vormgegeven door diverse optredens onderweg. Naast muziek, wachtte de wandelaars in het bos van de Spokedam bij Noordwolde een heuse theatervoorstelling. Al wandelend waanden de deelnemers zich bijna een eeuw terug in de tijd, in de dorpskroeg die toneelspelers uit Noordwolde-Zuid uitbeeldden. Met hun uitmuntende improvisatietechniek, kregen ze de lachers op de hand.

Zandhuizen stopFoto: Jelleke Bouma

De laatste kilometers door het centrum van Noordwolde, werden de wandelaars begeleid door fanfare De Woudklank en dweilorkest De Lendebloazers. In de tent kregen de deelnemers de laatste stempel en een herinneringsspeld aan de Pieter Stuyvesant Kuiertocht. Wie de vermoeide benen en voeten meteen wilde verwennen, kon op het terrein een massage nemen. Van dit aanbod werd gretig gebruik gemaakt. Zanger Bob Oukes uit Noordwolde hield het met zijn muziek nog lang gezellig in en rond de tent.

De organisatie kijkt tevreden terug op de zesde editie van de Kuiertocht, die voor de tweede maal plaatsvond in Noordwolde. Dankzij een goede samenwerking met het Rode Kruis Weststellingwerf, vrijwilligers van Rensport Noordwolde en de Plaatselijk Belangverenigingen in de omgeving, is de tocht zonder incidenten verlopen. Het Rode Kruis hoefde op het prikken van enkele blaren na, nagenoeg niet in actie te komen.

Ook op de sociale media was de Pieter Stuyvesant Kuiertocht zaterdag een hit. Op Facebook en Twitter deelden diverse wandelaars complimenten uit aan de organisatie en vrijwilligers. ‘Het moet voor jullie ook niet even gemakkelijk zijn geweest om met dit koude weer aan de weg te moeten staan’, laat Lutske Oosterhof horen. Rica de Ruiter reageert: ‘hoewel de zon ontbrak, was het een prachtige wandeltocht.’ Wimke van der Veen liep de 42 kilometer. ‘De Pieter Stuyvesant Kuiertocht volbracht, een prachtige tocht van 42 km. Bedankt alle mensen die dit weer mogelijk gemaakt hebben. Petje af.’ Bianca Koppers: ‘Het is de Pieter Stuyvesant Kuiertocht die vandaag de klok slaat. Heel Weststellingwerf aan de wandel. En dan mag ik niet ontbreken…Veel gelachen en ook nog gewandeld.’

De volgende Kuiertocht vindt plaats in 2015 op de eerste zaterdag van juni. De startlocatie is nog niet bekend.

 

Via de volgende weblink, komt u in het online fotoalbum van Lenus van der Broek. http://www.mijnalbum.nl/Album=MWICNOM7

 

ROUTEBESCHRIJVING PIETER STUYVESANT KUIERTOCHT 2013

Via de Hoofdstraat Oost, afslag Paardendreef, Renbaanstraat en Ringweg Oost lopen we door de bebouwde kom van Noordwolde naar de Dwarsvaartweg. Deze steken we schuin over naar het mooi beschutte boslaantje, de Kanweg. Deze laan loopt achter het bouwplan De Stelling langs, de wijk met huizen gebouwd onder architectuur, met als blikvanger “paleis Soestdijk”, in de volksmond zo genoemd, een appartementencomplex met allure.

De Kanweg komt uit op de Oosterseveldweg, deze wordt overgestoken en gaat over in de Pastorieweg. Deze weg, door het bosrijke deel van Noordwolde Zuid met karakteristieke huisjes komt via 2 bochten uit op de hooggelegen Oostvierdeparten. Deze hooggelegen weg vormt de provinciegrens tussen Fryslân en Drente. De diepgelegen-, naastliggende sloot werd in het verleden gebruikt voor turfafvoer. Nauwelijks te geloven nu er zo weinig water in staat.

De tocht slaat vervolgens linksaf bij de eerstvolgende afslag, de Vallaatweg, een oude zandweg, met daarnaast een fietspad van schelpen. Deze weg kruist weer de Oosterseveldweg en gaat rechtdoor naar de al eerder overgestoken Dwarsvaartweg, rechtsaf. Bij het dorp Oosterstreek, linksaf de Schoolstraat oplopen, waar aan het eind de 1 ste stempelpost volgt in het cafe/dorpshuis, er is dan 6,5 km afgelegd.

Vervolgens rechtsaf het fietspad oplopen langs de Boijlerweg, richting Boijl. Aan de rechterkant halverwege Boijl passeren de lopers een oud zandpad, de Schoollaan. Het fietspad wordt nog steeds gevolgd totdat deze overgaat in de bebouwde kom van Boijl. In het buurtcentrum “de Tille” kunnen de lopers hun 2 de stempel halen, er is dan 8,5 km afgelegd. Langs de Brink verlaten de lopers het dorp en slaan linksaf de Kerkweg op, weer een zandweg met een schelpenfietspad. Het landschap geeft hier een weids uitzicht, in het verleden heeft ook hier de vervening plaats gevonden. Heden is het agrarisch gebied, met halverwege links en rechts het Kerkebos waar een landelijk gelegen picknickbank staat, de korte route is hier op de helft.

Aan het eind slaan de lopers linksaf de Meuleveldweg op, met af en toe een bosje onderweg, maar hoofdzakelijk weer het open ontginningslandschap. De Bekhofweg wordt recht overgestoken, waarna na 1,5 km linksaf de Zandhuizerweg wordt opgelopen. Hier lopen de wandelaars door Zandhuizen, een kleine buurtschap met weer meer begroeiing van bomen en bos. Hier wordt de Oldeberkoperweg overgestoken, waarna in de bocht van de weg in de voormalige kroeg de 3 de stempelpost volgt, er is dan 15 km afgelegd. Vervolgens linksaf het fietspad volgen, langs de Oldeberkoperweg tot aan de Schapendrift waar rechtsaf wordt geslagen. Deze weg volgen door de bocht, waarna rechtsaf het Rode Dorp wordt betreden, waarschijnlijk het oudste deel van Noordwolde. Een ander historisch monument in de buurt is het Joodse Kerkhof, stammend uit het laatst van de 18 e eeuw. Het Rode Dorp eindigt bij een bospad waar linksaf wordt geslagen. Dit bospad kruist de Meentheweg, waar de korte route links afslaat en via de Meentheweg, Hellingstraat en de Geldering weer in de bebouwde kom arriveert. De Geldering rechtsaf tot aan de Hoofdstraat West, waar in een later stadium ook de midden en marathon route door het winkelcentrum lopen.

De midden- en marathonroute vervolgen het bospad waar de Meentheweg is overgestoken en lopen door een bosrijk gebied, afgewisseld met heideterreinen van Staatsbosbeheer. Op het eind van het bospad linksaf de IJkenweg oplopen. Deze oude weg, gelegen op de hogere zand- en leemgronden nabij het riviertje de Linde, was reeds vroeg bewoond door boeren, om vanuit daar de natte hooilanden van de Linde in de zomer te bewerken. Deze kronkelige weg steekt de Noorwoldervaart over, waarna linksaf de Ratellaan wordt opgelopen, een smal laantje met een fietspad. Dit fietspad eindigt op de Jokweg waar rechtsaf geslagen wordt waarna het dorpje De Hoeve in zicht komt. Op de kruising rechtsaf naar het plaatselijke korfbalveld, waar de volgende (4de) stempelpost is gevestigd. Er is dan 22 km afgelegd.

In de Hoeve splitsen de midden- en de marathonafstand zich. De middenroute volgt de Hoeveweg, steekt de Vinkegavaartweg over, gaat bij de Buitenweg rechtdoor en komt tenslotte uit op de Steggerdaweg/Noorwolderweg. Hierop het fietspad linksaf slaan, richting Vinkega en bij de Schoollaan oversteken en deze volgen tot aan de kruising Zuiderweg. Hier staat de laatste stempelpost, er is dan 27 km afgelegd. Hier sluit ook de marathonroute weer aan, waarna gezamenlijk via de Zuiderweg naar Noordwolde wordt gelopen.

De marathonroute slaat op het kruispunt in de Hoeve de Oude Jokweg op, het mooie houtwallaantje met fietspad. Dit pad komt uit op de Kontermansweg, waarna linksaf al snel de Vinkegavaartweg wordt overgestoken. Hier langs het fietspad lopen naar de Kontermansbrug ,vlak hiervoor linksaf het Lindepad oplopen, langs de Linde. Aan weerszijden van de Vinkegavaartweg is door landinrichting weer nieuwe natuur aangelegd in het kader van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De natuurterreinen langs de Linde in dit gebied tot aan de Hemweg zijn in beheer van het provinciaal landschap, It Fryske Gea. Het terrein bestaat hoofdzakelijk uit natte graslanden en moeras(bos). Het terrein is bijzonder geschikt voor vlinders, libellen en vogels.

Bij de Hemweg linksaf, langs het monument van Rinny Siemonsma, een vroeg gestorven kunstschilder en kleurrijke Stellingwerver. Bij de T-splitsing rechtsaf de Buitenweg oplopen die na verloop van tijd uitkomt op de Pepergaweg, deze linksaf via het naastliggende fietspad volgen. Doorlopen tot aan het dorpscafe ’t Stekkie. Hier is weer een stempelpost op een gelopen afstand van 30,5 km gevestigd. Vervolgens de weg- en het fietspad weer volgen tot aan het Karkebos, hier rechtsaf het bospad volgen. Dit bosgebied is een verbindingszone voor de natuur tussen de Steggerdaweg en de Leemweg. Het grotere natuur- en bosgebied de Eese, grenst hieraan. Op de Leemweg linksaf slaan de Turfhoekweg op, daarna rechtsaf de Zuiderweg op en doorlopen tot aan de al eerder genoemde stempelpost van Vinkega ter hoogte van de Zuiderweg. De marathonlopers hebben er dan 36 km opzitten.

Gezamenlijk met de middenroute de Zuiderweg volgen, tot aan het bosgebied aan de Spokedam, bij huisnr. 82 links afslaan. Dit bosgebied van Staatsbosbeheer is pas in de 2 de helft van de twintigste eeuw aangeplant, het bestond vroeger uit uitgestrekte heidevelden. Via een slingerende route door het bosgebied komen de lopers uit bij een recreatieplas, de Spokeplas. De naastliggende Elsweg wordt schuin overgestoken, waarna het fietspad langs camping Hanestede en bungalowpark het Bosmeer wordt gevolgd. Dit fietspad komt uit bij een zandweg, deze wordt overgestoken en via een bruggetje lopen de wandelaars linksaanhoudende het pad af wat door de bebouwde kom via wijk Hanestede uitkomt op de kruising Geldering/Hoofdstraat West.

Net als de korte route lopen de wandelaars dan steeds rechtdoor, het winkelcentrum door, steken de kruisingen onderweg over en belanden zo midden in Noordwolde waar het hopelijk erg gezellig is. Met muziek worden de lopers het laatste deel begeleid door Hoofdstraat Oost, naar de finish, het terrein van de rensport.

De routebeschrijving in bestanden:
Kaart Zesde Pieter Stuyvesant Kuiertocht
Beschrijving route psk 2013