Kom wandelen in Weststellingwerf, de volgende editie is in 2019!

Kuiertocht krijgt familieroute van 10 km

Nog een klein jaar wachten en dan staat voor de zevende maal de Pieter Stuyvesant Kuiertocht (PSK) op stapel. Op 6 juni 2015 start het wandelevenement vanuit Oldeholtpade.

Evenals in 2009 is de startlocatie het terrein van Maatman aan de Hoofdweg. Net als vorig jaar introduceert de organiserende stichting ditmaal weer een extra route, namelijk een familietocht van zo’n 10 kilometer, speciaal voor gezinnen en jongere deelnemers. Vorig jaar was de marathonafstand van 42 km een groot succes en die zal ook komend jaar worden gelopen. Verder zijn er routes van 33 en 22 kilometer lang.

Voorzitter Marten Pelleboer Koninklijk onderscheiden

Afgelopen dinsdagavond werd in Van der Valk Hotel in Wolvega een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Marten Pelleboer (66) uit Wolvega. De heer Pelleboer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1980 op het terrein van diergeneeskunde, ontwikkelingssamenwerking, wandel- en paardensport. Burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf reikte de onderscheiding uit tijdens een bestuursvergadering van de inspectie van het Koninklijk Fries Paarden Stamboek (KFPS), waarvan hij deze avond afscheid nam.

Marten Pelleboer heeft ruim 32 jaar (tot 2009) het vak van dierenarts met enorm veel liefde, enthousiasme en een grote kennis van zaken uitgeoefend. Bij nacht en ontij was hij onderweg, altijd met een opgewekt humeur. In al die jaren heeft hij geen dag verzuimd wegens ziekte.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij onder meer de volgende activiteiten:

  • Voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD), kring Zuidoost Friesland;
  • Lid van de Derde Kamer (een volksvertegenwoordiging op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling);
  • Voorzitter van de Stichting Pieter Stuyvesant Kuiertocht;
  • Bestuurslid van het Koninklijk Fries Paardenstamboek (KFPS) en afgevaardigde – vanuit het KFPS – naar de Koepelfokkerij;
  • Bestuurslid Nederlands Hippisch Kenniscentrum (NHK). Zijn deelname hierin is van grote waarde geweest voor de kennisontsluiting en de kennisontwikkeling binnen de paardensector;
  • Veterinaire advisering aan melkveeprojecten in onder andere Tanga, Tanzania, Bolivia en Ethiopie voor het Coöp. Distanz Invest (CDI), onderdeel van PUM (Programma Uitzending managers) Netherlands senior experts. Aan mensen in deze landen leert hij hoe zij ziektes bij hun vee kunnen bestrijden en voorkomen. Tevens is er een opfokprogramma in het leven geroepen waarbij dieren worden gekruist, zodat zij beter bestand zijn tegen tropische ziekten.

Verslag Stuyvesant-400 Kuiertocht

Zaterdag 1 september vierde Weststellingwerf de vierhonderdste geboortedag van Pieter Stuyvesant. In samenwerking met de stichting Stuyvesant-400 heeft de stichting Pieter Stuyvesant Kuiertocht een eenmalige Stuvyesant-400 Kuiertocht georganiseerd. Vierhonderd wandelaars volgden de voetsporen van Pieter Stuyvesant. De tocht startte in Peperga, de geboorteplaats van Pieter Stuyvesant en liep via Wolvega door de Rottige Meente naar Scherpenzeel, waar de ontdekkingsreiziger zijn kinderjaren doorbracht.

De organisatie kijkt terug op een geweldige dag, met prachtige weersomstandigheden en enthousiaste deelnemers.

Foto’s zijn te vinden in ons fotoalbum.

Wisseling van bestuursleden

Na een bestuurslidmaatschap vanaf de oprichting van de stichting Pieter Stuyvesant Kuiertocht in 2001 hebben secretaris Jan Boonstra en penningmeester Adri van Dartel na de lustrumeditie in 2011 de stokjes overgedragen aan een paar nieuwe enthousiaste bestuurders. Beide heren willen iedereen hartelijk dank zeggen voor de jaren van goede samenwerking, met hen die op welke wijze dan ook betrokken zijn geweest bij de kuiertochten en zij danken wel speciaal de bestuurders van de Plaatselijke Belangen met wie zij goede contacten hebben gehad voor de wandeltochten in 2002, 2005, 2007, 2009 en 2011. En uiteraard ook de vertegenwoordigers van de gemeente, Politie, Nederlandse Rode Kruis , Reddingsbrigade, Radio Weststellingwerf Centraal, Staatsbosbeheer, Fryske Gea en alle sponsoren. En last but not least alle deelnemers (wandelaars) van genoemde kuiertochten.

Hun opvolgers zijn Grietje Postma (secretaris) en Jelle Hof (penningmeester).

Ook logistiek bestuurder Geert Hazewindus gaat zijn taak overdragen en uiteraard dankt ook hij alle personen en organisaties, waar hij de afgelopen 10 jaren prima contacten mee onderhield t.b.v. de PSK-organisatie. Hij wordt opgevolgd door Henk Bos. Geert zal hem waar nodig bijstaan en inwerken.

Daarnaast is Jelleke Bouma in het bestuur gekomen als bestuurslid PR.

Foto’s Kuiertocht 2011

Foto’s van Lenus van der Broek

Foto’s van Hans Brandsma

Foto’s van Lex Root

Fotoalbum Pieter Stuyvesant Kuiertocht

Lustrumgidsen

Er is een beperkte voorraad unieke lustrumgidsen beschikbaar. Alle deelnemers aan de kuiertocht van 4 juni 2011 hebben bij de finish een gids gekregen Mochten er andere belangstellenden zijn voor deze lustrumuitgave, dan kunt u een mailtje zenden naar info@pieterstuyvesantkuiertocht.nl met opgave van naam, adres, postcode en woonplaats. Een gids kost € 6,-, exclusief eventuele verzendkosten. Uw opgave is alleen een peiling van de behoefte. Inmiddels is de gids eveneens te koop in de Boekhandel De Plantage (Zwikstra) in Wolvega.